ziju

我喜欢学习攝影

舒小简:

海上孤舟~
最近写摄影教程的稿子。
就把好多以前拍的照片重新调色了~

---------------------------------

你过来呀~

公众号:舒小简(shuxiaojian1993)


路人丁:

Explore

in frame:Me
📷:@隐之 &Me
Edit:Me
器材:D850+Sigma 35 F1.4 & D610+Tamron 15-30 F2.8

感谢施佬带我拍到真正意义的第一张🌌